Център по ендопротезиране Център по ендопротезиране

За отделение - Център по ендопротезиране

Отделението по Ортопедия и травматология е учебна база за придобиване на специалност за магистър лекари. 

Отделението работи по договор с НЗОК по общо 13 клинични пътеки. 

В центъра по ендопротезиране работят високо квалификациран екип и се прилагат нови подходи при лечението на пациентите. Основна цел е повишаване качеството на ортопедичните услуги в града и постигането на още по-добри резултати в лечебните процеси.

Разполага с най- ново поколение високоспециализиран медицински инструментариум , който отговаря на световните и европейските стандарти за качество. Наличната артроскопска апаратура и техника за образна диагностика дава високо качество на диагностичния процес и възможности за адекватно лечение. Отделението работи с последно поколение импланти. Използва се единствено вносен стерилен единично опакован превързочен консуматив. Това намалява риска от инфекции и следоперативни усложнения.

Отделението покрива най-високото III ниво на компетентност, според изискванията на МЗ на Р. България.

Дейности, които се извършват са следните:

- Ендопротезиране и рееднопротезиране на коленни и тазобедрени стави

- Диагностика, оперативно лечение и рехабилитация при травми на опорто-двигателния апарат

- Консервативно и оперативно лечение и последваща рехабилитация при вродени и придобити ортопедични заболявания.

 - Озонотерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб – дископатия, дискова херния, радикулит

- Артроскопска хирургия

- Детска ортопедия и травматология

- Ехографско изследване на тазобедрени стави при новородени  

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свижданеДопуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.