Програми за специализация в университетска болница "Дева Мария" към 08.2017 г.

 

Лекар специализант по Неонатология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология

Изисквания:

- висше медицинско образование

- мотивирани личности за работа в динамична среда

- интерес за специализация в областта на Неонатологията

- умения за работа в екип

- комуникативност

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Лекар специализант по Кардиология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология

Изисквания:

- висше медицинско образование

- мотивирани личности за работа в динамична среда

- интерес за специализация в областта на Кардиологията

- умения за работа в екип

- комуникативност

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Лекар специализант по Акушерство и гинекология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Акушерство и гинекология
Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Акушерство и гинекология
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412