Кариера

 

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария"

към 01.12.2020

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

 

 

Технически сътрудник

Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница "Дева Мария" ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията – Технически сътрудник в Отдел "Администрация".

Основни изисквания:

- висше образование /предимство имат кандидати със специалност “Финанси“
- владеене на чужд език /английски/-предимство;
- компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти, отлично познаване на Exel. 
- професионален опит /предимство/;
- лични качества: точност, отговорност, комуникативност и оперативност;
- работа с офис техника.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Координатор Пациентски грижи

ОБЯВА
за позиция „Координатор „Пациентски грижи“ 

УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас търси да назначи служител на позицията 
„Координатор „Пациентски грижи“ 

Основни изисквания:

* владеене на английски и/или руски език – писмено и говоримо; допълнителен чужд език – предимство;
* висше образование: минимум степен бакалавър;
* умения за работа с компютър;
* отлични комуникативни умения;
* приветлива външност;
* умения за работа в екип;
* висока ангажираност към работата;
* инициативност и самоконтрол;
* способност за работа в динамична среда.

Вашите задължения:
*Координация и осъществяване на връзка между пациента и всички звена на болницата.
*Съдействие при запазване на час за преглед при специалисти.
*Съдействие при хоспитализация.
*Координация на целия престой на пациента в болницата, включващ осигуряване на постоянна информация на близките на пациента за неговото състояние.
*Осигуряване на директна връзка между пациента/близките му/й с лекуващ лекар.
*Осигуряване на административно съдействие относно необходимите документи и помощ в попълването им, актуална информация за текуща сметка.
*Осигуряване и координиране на медицински транспорт от и до дома.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение и възможност за получаване на бонуси при постигнати цели;
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор;
* работа в приятна атмосфера.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация, се обърнете към отдел „ТРЗ“ на телефони: 056/896276, 0888 240070. 

Лекар специализант по Кардиология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Кардиология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология за работа в Отделение по Кардиология с интензивен кардиологичен сектор на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта по кардиология/инвазивна кардиология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специализант по Акушерство и гинекология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Акушерство и гинекология за работа в Отделение по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Акушерство и гинекология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по 
Анестезиология и интензивно лечение“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение за работа в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Анестезията и интензивното лечение;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Рентгенов лаборант


Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция предимство.
- Умения за работа с рентгенова апаратура /конвенционална рентгенография и компютърна томография/;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- извършва рентгенови изследвания и компютърна томография по лекарски предписания и под контрола на специалист „Образна диагностика ;
- поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите;
- следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти;
- прави компютърна томография /с или без контраст/;
- въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки;
- въвежда направления бланка МЗ-НЗОК от извършените изследвания в болничната система;
- поддържа складова наличност в отделението, прави заявки за консумативи;
- осъществява поддържка, дезинфекция и контрол за стерилността на ползваната при работа апаратура и инжекторите;
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Нетно възнаграждение -1500 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.
- Ако кандидатът е от друго населено място, ние предлагаме квартира в центъра на гр.Бургас за първите 6 месеца. 
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Лекар специализант по Неонатология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Неонатология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология за работа в Отделение по Неонатология на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Неонатология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

 

Лекар със специалност "Неонатология"

Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по неонатологогия

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по Неонатология
-Стаж като лекар специалист по неoнатологогия
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.


При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“

Aдминистративeн специалист с контролни функции

ОБЯВА
за позиция
„Aдминистративeн специалист с контролни функции“

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД - гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Aдминистративeн специалист с контролни функции“.


изисквания:
- Образование – здравен мениджмънт; юридическо; икономическо 
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 1 година трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
-Отговаря за коректното попълване на медицинската документация, свързана с отчитането и подлежаща на проверка от НЗОК.
-Осъществява помощ и контрол на приема, изписването и спазване на алгоритъма на клиничната пътека за всички здравно осигурени пациенти, приети в УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД.
-Работи в тясна връзка с началник отделенията и лекарите по всички въпроси, касаещи клиничните пътеки.
-Координира взаимоотношенията между РЗОК и УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД.
-Координира, възлага и проверява работата на помощния административен персонал; 
- Проверка на всички ИЗ-та на изписаните пациенти:
-Проверка за наличие на мед.изделия – стави, импланти, пейсмейкъри, балони и др.- - -Събиране и проверка за фактури (на всички доставчици) и стикери за медицинските изделия и отразяването им в системата. 
- Оформяне на фишовете за импланти.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Медицински секретар за "Ковид отделение"

Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар" за новооткрито "Ковид отделение"

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме:
- целогодишна работа с трудов договор;
- млад екип и отлична работна среда;


Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412.

Лекар със специалност "Педиатрия"

Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист педиатър

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "Педиатрия" 
- 10 години стаж като лекар педиатър ;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.


При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“