Кариера

Свободни работни позиции към 01. 2018 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

Старши рентгенов лаборант
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Старши рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция минимум 1 година.
- Умения за работа с рентгенова апаратура;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- Прави преглед на лекарски предписания, диагнози, направени изследвания.
- Поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите.
- Следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти.
- Прави снимка на третирана болна област на пациента и обработва филма.
- Въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки.
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение -1500 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“

 

Регистратор

Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен търси регистратор за работа на регистратура

Изисквания към кандидатите: 
- владеенето на английски език - задължително
- лъчезарна и позитивна личност
- умения за работа в екип
- комуникативност
- добри компютърни умения
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели

Ние предлагаме:
-трудов договор
-работа с млад и позитивен екип
-униформа
-модерна работна среда

Очакваме прикачено СV.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Лекар специализант по Неонатология
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Неонатологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и копия на квалификационни документи.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412

 

Медицинска сестра в отделение по Неврология
Универсететска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по Неврология.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Универсететска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел.: 056/896276, 0887114412

 

Лекар със специалност "Педиатрия"/"Неонатология"
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист педиатър/неонатолог..

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "Педиатрия" или "Неонатология".
-Стаж като лекар педиатър или неанотолог.
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.


При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“

 

Медицинска сестра в Отделение по анестезиология и интензивно лечение
УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Ние предлагаме:

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.

тел.:056/896276, 0887114412
Н. Недялкова, спец с КФ, чов.ресурси

 

Лекар специалист Вътрешни болести
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист "Вътрешни болести"

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.
-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова

 

Лекар със специалност по хирургия
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "хирургия".
-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти


тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова

 

Агент, осигуряване
Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията –Агент, осигуряване в Отдел „Администрация“.

Основни изисквания:

*Стаж като стоковед/отговорник склад/служител отдел снабдяване/работа в материално техническо снабдяване;
* Отлични умения за работа с компютър;
* Отлични комуникативни умения;
*Умения за организиране на работния процес;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Вашите задължения:
*Приема и обработва заявки;
*Анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
*Работа с фактури;
* Следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните сроковете на годност;
*Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността;
*Изготвя допълнителни справки и анализи за нуждите на ръководството.

Ние предлагаме:
* Много добро възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“

 

Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.

 

Лекар специализант по Кардиология
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- професионален стаж - мин. 1 г.
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Кардиологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 


Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и квалификационни документи.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412

 

Медицинска сестра в Клиника по хирургия
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в Клиника по хирургия.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV и квалификационни документи, или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

 

Акушер/ка в отделение по Акушерство и генекология
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи акушер/ка за работа в отделение по Акушерство и генекология.

Изисквания: 
- Завършено образование: специалност - "медицинска сестра" или "акушерка".
- Необходими лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - препоръчителен.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти

Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.