Кариера

Анестезиологична медицинска сестра


Анестезиологична медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи анестезиологична медицинска сестра в отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит–предимство.

Задължения:
-асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на анестезия ;
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистриражизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на анестезиолога;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра,от главната медицинска сестра от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ нателефони: 056/896276, 0887114412

 

 

Лекар специализант по Неврология
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по неврология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.
Санитар
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи санитари за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Ние предлагаме: 
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 
Медицинска сестра
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 
Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412
Лекар, специализант по Медицинска Онкология
Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжността „Лекар-специализант по Медицинска онкология“

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за „Лекар, специализант по Медицинска Онкология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

„Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология – 2 места.


1.Изисквания към кандидатите:
1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
1.2. Интерес за специализация в областта по Онкология;
1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
1.4. Умения за работа с компютър.


2. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;
2. Автобиография европейски формат;
2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
3.Медицинско свидетелство ;
4.Свидетелство за съдимост;
5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок;
6.Мотивационно писмо;
7. Една снимка паспортен формат;
8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).


Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

• оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
• средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;


Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен
лице за контакт Яна Костадинова.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17:00 ч. в срок до /един/ месец от датата на публикуване на обявата, в отдел "ТРЗ" на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен.
Телефон за контакт: 0884 222 083, 056/89 6285
Служител маркетинг и реклама
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи служител на позицията „Служител маркетинг и реклама“ на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Основни изисквания:

- Отлични комуникативни и презентационни умения;
- Умение за ефективно общуване и водене на преговори;
- Желание за развитие в областта на рекламата и маркетинга;
- Инициативност, креативност, лоялност, отговорност и организираност;
- Умение за работа в екип;
- Много добро познаване на съвременните възможности за маркетинг и реклама;
- Подходящо образование;
- Перфектно владеене на български език и правопис;
- Отлична компютърна грамотност: MS Office пакет и ниво на напреднал потребител при ползването на Интернет за бизнес цели;
- Опитът на подобна позиция ще се счита за предимство.

Задължения:
- Реклама на болницата в различните рекламни канали на медията: печатно издание, уеб сайт, фейсбук, събития, конкурси;
-Разработва, съгласува и реализира рекламната стратегия, свързана с представянето на болницата в уеб пространството и социалните мрежи; подготвя годишни и проектни бюджети, свързани с нейната реализация; изготвя годишен план - календар; 
- Редактира и изготвя публикации и постове, като съблюдава за подходящи текстове спрямо медия и аудитория; 
- Поддържа и актуализира уеб сайтовете на компанията, оформя и изпраща фирмени бюлетини; анализира посредством различни инструменти представянето на болницата в уеб пространството;
-Тясно сътрудничи с различните отдели на болницата с цел реализиране на рекламната стратегия;
- Съдейства при организиране на корпоративни и социални събития и отразяването им в последствие;
- Работа с рекламни агенции;
- Изготвяне на презентации, статии, оферти, договори, проследяване на рекламни договори и плащания на клиенти и др.;
- Прилагане на иновативни и креативни похвати за реклама, комуникация с медиите, организация на събития и оптимизиране на аудиториите;
- Модериране на инициативите на болницата –училище „Биберон“ и др.
- Поддържане и актуализиране на съдържание в уебсайта, фейсбук-профилите и други медийни канали на болницата;
- Управление на онлайн присъствието в различни социални мрежи и канали.


Ние предлагаме:
- Интересна и динамична работа;
- Работа в млад и амбициозен екип;
- Постоянен трудов договор;
- Отлично възнаграждение;
- Възможност за професионално израстване.Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884222083 
Главна медицинска сестра
Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" при следните условия:

1.Изисквания към кандидатите:
1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността "Управление на здравните грижи";
1.2. Трудов стаж като главна медицинска сестра или старша. 
1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
1.4. Умения за работа с компютър.


2. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;
2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността "Управление на здравните грижи";
3.Ксерокопия от сертификати от квалификационни курсове; 
4.Документ удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
5.Медицинско свидетелство ;
6.Свидетелство за съдимост;
7. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи


Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

• оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
• средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;
• оценка критерий "курсове и сертификати" по шестобалната система.

Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и качествени показатели на стационара в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен, чрез отправяне на запитване, лице за контакт Яна Костадинова.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17:00 ч. в срок до 1 /един/ месец, а именно до 23.12.2018г. след публикуването на настоящата обява във вестник "Компас" в отдел "ТРЗ" на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен.
Телефон за контакт: 0884 222 083, 056/89 6285
 
Стоковед
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Стоковед“.
Основни задължения:
- извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада;
- приемане и обработване на заявките;
- анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
- работа с фактури;
- следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните срокове на годност;
- изготвя справки и анализи за нуждите на ръководството; 
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността на звеното.

Изисквания:

- отлични умения за работа с компютър /Excel на високо ниво/;
- умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
- комуникативност и ангажираност към работата;
- способност за работа в динамична среда;
- инициативност и самоконтрол;
- работа със специализиран софтуер.

Фирмата предлага:
- отлично възнаграждение;
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412
Специалист, труд и работна заплата, личен състав
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи служител на позицията: "Специалист, труд и работна заплата, личен състав"

Задължения и отговорности: 
1. Създаване и поддържане на личните досиета на персонала - в хартиен и електронен вариант;
2. Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала - сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики;
3. Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите;
4. Изготвяне на платежни ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, изготвяне на фишове за заплати в електронен формат;
5. Изготвя и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране, декларации и приложения, свързани с болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
6.Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка и подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП;
7. Подготвя справки, декларации, уведомления и приложения към НАП и НОИ, регистрира сключването и прекратяването на трудови договори към НАП и подава болничните листове към НОИ, изготвя графици при сумарно изчисляване на работното време;
8. Подготвя различни справки за персонала за целите на ръководството;
9. Поддържа контакт със служба по трудова медицина;
10. Следи измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения.

Изисквания към кандидата:

1. Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство - Кодекса на труда; Кодекса за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
2. Задължителен опит като ТРЗ и личен състав, предимство е опит в лечебно заведение;
3. Отлична компютърна грамотност, опит с програмен продукт "Заплати и персонал" на Softsystems, Excel, Word;
4. Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата. 

Ние очакваме:
1. Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок
2. Аналитичност, отговорност и лична ангажираност към работния процес
3. Прецизност, комуникативност и умение за работа в екип


Фирмата предлага:
- отлично възнаграждение;
- дългосрочен договор;
- обучение и възможност за израстване;
- отлични условия на работа.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 
WEB Developer
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД във връзка с разширяването на дейността си, търси да назначи служител на позицията WEB Developer.

Основни изисквания:

* Опит в разработката на С#;
* Опит с програмирането под .Net;
* Опит с ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, Angular;
* Опит с SQL ще се счита за предимство;
* Опит с DevExpress продукти ще се счита за предимство.

Вашите отговорности: 
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
* Коректно и атрактивно заплащане;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен.