Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 12.03.2020

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

Медицински секретар

Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар"

Изисквания:
- Отличен български правопис и граматика;
- Отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- Опит на подобна позиция е предимство;
- Отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Целогодишна работа с трудов договор;
- Отлична работна среда, млад екип.


Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефон: 0888240070

 

Стоковед

Обява за позиция „Стоковед“
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас търси да назначи служител на позицията „Стоковед“
Основни задължения:
- Извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада;
- Приемане и обработване на заявките;
- Анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
- Работа с фактури;
- Следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните срокове на годност;
- Изготвя справки и анализи за нуждите на ръководството; 
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността на звеното.

Изисквания:
- Отлични умения за работа с компютър /Excel на високо ниво/;
- Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда;
- Инициативност и самоконтрол;
- Работа със специализиран софтуер.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Безсрочен трудов договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Лекар специализант по Анестезия и интензивно лечение

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по 
Анестезия и интензивно лечение“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Анестезия и интензивно лечение за работа в Отделение по Анестезия и интензивно лечение на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Анестезията и интензивното лечение;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специализант по Нервни болести

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Нервни болести“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Нервни болести за работа в Отделение по Нервни болести на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Нервните болести;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специализант по Неонатология/Педиатър

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Неонатология/Педиатър“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология/Педиатър за работа в Отделение по Неонатология на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Неонатология/Педиатрия;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специализант по Кардиология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Кардиология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология за работа в Отделение по Кардиология на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на кардиологията/инвазивната кардиология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология

ОБЯВА
За позиция – Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас търси да назначи служител на позицията - Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост;
- Kомуникативност;
- Професионален опит - предимство;
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0888 24 00 70

Шофьор - линейка

Обява за позиция „Шофьор - линейка“
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията „Шофьор - линейка“

Изисквания:

- Средно образование;
- Отлични шофьорски умения със стаж над 10 години;
- Готовност за ненормирано работно време;
- Готовност за пътувания в страната;
- Умения за организиране на работния процес и за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда;
- Опитът като международен шофьор е предимство.

Вашите задължения:
- Извършва транспортирането на пациентите на болницата на територията на гр. Бургас, както и други населени места в страната;
- Извършва доставки със служебен автомобил до партньори на фирмата;
- Извършва товаро - разтоварна дейност;
- Отговаря за техническата изправност на автомобилите.

Фирмата предлага:
- Отлично възнаграждение;
- Безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“, тел. 056/89 62 76.

Акушер/ка

ОБЯВА
За позиция „Акушер/ка“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи акушерка в отделение по Неонатология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Акушерка“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- Подпомага специалист - гинеколога при оказването на медицинска помощ на пациентки;
- Извършва манипулации и лечебни процедури, организира диагностични изследвания, назначени от лекаря;
- Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Поддържа контакт с пациентките и проявява отзивчивост към техните нужди;
- Следи за реда на повикване на пациентките, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствените средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
-Изпълнява и други задължения, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0888240070.

Лекар специализант по Онкология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Онкология за работа в 
Отделение по Онкология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на онкологията;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специалист Неонатология

за позиция "Лекар специалист по Неонатология"
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по неонатология.

Изисквания:
- Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен Магистър по медицина с призната специалност по Неонатология.
- Стаж като лекар, специалност Неонатология - препоръчително.
- Мотивирани личности за работа в динамична среда.
- Умения за работа в екип.
- Комуникативност. 

Ние Ви предлагаме:
- Отлични условия на работа.
- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие в отделение по Неонатология.
- Атрактивно заплащане – трудов договор.
- Работа в млад и динамичен екип.

При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.