Кариера

Свободни работни позиции към 16.04.2018 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

 

Лекар специализант по Кардиология
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- професионален стаж - мин. 1 г.
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Кардиологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Осигуряваме и настаняване при започване на работа в Университетска болница "Дева Мария".

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и квалификационни документи.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412
Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.
Старши рентгенов лаборант
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Старши рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция минимум 1 година.
- Умения за работа с рентгенова апаратура;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- Прави преглед на лекарски предписания, диагнози, направени изследвания.
- Поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите.
- Следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти.
- Прави снимка на третирана болна област на пациента и обработва филма.
- Въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки.
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение -1500 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Регистратор
Университетска болница "Дева Мария" търси регистратор за работа на регистратура в кв. Ветрен, гр.Бургас

Изисквания към кандидатите: 
- владеенето на английски език - задължително;
- втори език-немски, руски /предимство/;
- лъчезарна и позитивна личност;
- умения за работа в екип;
- комуникативност;
- добри компютърни умения;
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели
- квалификационни курсове /предимство/.

Ние предлагаме:
- много добро възнаграждение;
- трудов договор;
- работа в млад и позитивен екип;
- униформа;
- модерна работна среда.

Очакваме прикачено СV
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Медицинска сестра в отделение по Неврология
Универсететска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по Неврология.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Универсететска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел.: 056/896276, 0887114412
Лекар специализант по Неонатология
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Неонатологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и копия на квалификационни документи.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412
Санитар в Операционен блок
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободни работни места за длъжността "санитар" в Операционен блок.

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в Операционен блок;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. за връзка: 056/896276, 0887114412
Лекар специалист Вътрешни болести
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист "Вътрешни болести"

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.
-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Лекар със специалност "Педиатрия"/"Неонатология"
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист педиатър/неонатолог..

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "Педиатрия" или "Неонатология".
-Стаж като лекар педиатър или неанотолог.
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.


При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Лекар със специалност по хирургия
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "хирургия".
-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти


тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Домакин
Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Домакин“.


Основни изисквания:
* Висше/средно образование;
* Основни познания в областта на почистване и дезинфекция, вътреболнични инфекции;
* Умения за работа с компютър;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда;
* С предимство са кандидати, завършили медицинско образование.

Вашите задължения:
* Координация и осъществяване на връзка между болнични звена/отделения и екипа на хигиенистите, контрол за спазване на алгоритмите за работа;
* Ежедневен контрол и отговорност върху хигиенното състояние на лечебното заведение;
* Ежедневен контрол върху материалното състояние на звено „Хигиенисти фронт-офис“;
* Методична помощ при обучението на хигиенисти;
* Пряко участие в процеса на работа.
Ние предлагаме:
* Добро възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Хигиенист
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободни работни места за длъжността "хигиенист".

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Ние предлагаме:
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Динамична работна среда с висока степен на отговорност; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор .

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Счетоводител - фактурист
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията-„Счетоводител - фактурист“.

Основни изисквания:
- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство;
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс". 
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Извършване на текуща счетоводна оперативна дейност;
- Следи промяната в нормативната уредба и отразява всички нови изисквания;
- Изготвя месечни справки, междинни и годишни финансови отчети, анализи по искане на ръководството;
- Изготвя регулярни справки, свързани с извършваните дейности;
- Издава фактури.
-Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
- Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
- Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

Ние предлагаме:

* Добро възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Координатор - Чуждестранен отдел
УМБАЛ „Дева Мария” търси да назначи служител за работа с чуждестранни пациенти. Изисквания към кандидатите: високо ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо). Медицинското образование не е задължително изискване. 
Очакваме вашето CV с актуална снимка. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.


Изисквания:

- Отлична компютърна грамотност;
- Комуникативност, отговорност и умения за организиране на работния процес;
- Опит в динамична работна среда;
- Отличен английски език - писмено и говоримо; 
- Втори и трети чужд език – предимство
Медицинска сестра в отделение по Онкология
Университетска балница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Онкология".

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Университетска балница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел.: 056/896276, 0887114412