Кариера

Свободни работни позиции за м.август, 2017 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

 


Лекар специалист Вътрешни болести

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист Вътрешни болести

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.

-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително

-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12

отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова

 


Лекар специализант по Неонатология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология

Изисквания:

- висше медицинско образование

- мотивирани личности за работа в динамична среда

- интерес за специализация в областта на Неонатологията

- умения за работа в екип

- комуникативност

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Лекар специализант по Кардиология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология

Изисквания:

- висше медицинско образование

- мотивирани личности за работа в динамична среда

- интерес за специализация в областта на Кардиологията

- умения за работа в екип

- комуникативност

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Лекар със специалност по хирургия

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по хирургия.

-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.

-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12

отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова


 

Медицинска сестра / Акушер/ка

УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД търси да назначи Медицинска сестра / Акушер/ка за работа в Операционен блок и Неонатология.

Изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“, "Акушерка"

- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.

- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.


Лекар специализант по Акушерство и гинекология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Акушерство и гинекология

Изисквания:

 • висше медицинско образование
 • мотивирани личности за работа в динамична среда
 • интерес за специализация в областта на Акушерство и гинекология
 • умения за работа в екип
 • комуникативност

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Медицинска сестра в отделение по Онкология

УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Онкология".

Изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
 • Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
 • Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел.: 056/896276, 0887114412


Медицински секретар в отделение по онкология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар" в отделение по Онкология.

Изисквания:

 • отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
 • отличен български правопис и граматика;
 • опит на подобна позиция е предимство;
 • отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
 • умение за работа в екип;

 

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.


Фармацевт/помощник-фармацевт

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за Фармацевт/помощник-фармацевт.

Основни задължения:

 • Работа с болнична програма.
 • Следене на наличности, въвеждане и изписване на лекарства.
 • Компетентно, професионално и навременно обслужване на отделенията в болницата;
 • Постигане на поставените цели.

Изисквания:

 • Съответстващо фармацевтично образование;
 • Опит в болнична аптека в отделение по Онкология - предимство;
 • Инициативност и комуникативност;

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12

отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова


 

Рентгенов лаборант

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за Рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Изисквания:

 • Диплома за Рентгенов лаборант
 • Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения
 • Опитът и допълнителните квалификации са предимство

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време


Регистратор

УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен търси регистратор за работа на регистратура

Изисквания към кандидатите:

 • владеенето на английски език - задължително, немски език - предимство
 • лъчезарна и позитивна личност
 • умения за работа в екип
 • комуникативност
 • добри компютърни умения
 • отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели

Ние предлагаме:

 • трудов договор
 • работа с млад и позитивен екип
 • униформа
 • модерна работна среда

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Очакваме прикачено СV.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

 

 • отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
 • отличен български правопис и граматика;
 • опит на подобна позиция е предимство;
 • отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
 • умение за работа в екип;

 

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.


Медицински сътрудник в отделение

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински сътрудник в отделение".

Изисквания:

 • средно образование
 • компютърна грамотност - Word, Excel;
 • отличен български правопис и граматика;
 • отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
 • работа с документация;
 • умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа по трудов договор и отлична работна среда.

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.


Касиер-счетоводител

УМБАЛ "Дева Мария" търси да назначи касиер-счетоводител при следните условия:

Изисквания:

 • Завършено висше образование - специалност "Счетоводство и контрол" или друго икономическо образование
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация
 • Професионален опит като касиер-счетоводител - предимство
 • Добра компютърна грамотност
 • Английски език на добро работно ниво

Основни задължения:

 • Работа с касов апарат и счетоводен софтуер
 • Извършва касови операции в лева
 • Извършва безкасови платежни операции, банкови карти
 • Изготвя регулярни справки, свързани с извършваните дейности
 • Издава фактури

Ние Ви предлагаме:

 • Интересна и динамична работа
 • Конкурентно възнаграждение

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Начин за кандидатстване:

Моля, изпратете автобиография и препоръки от работодател

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.


Санитар

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободни работни места за длъжността "Санитар".

Задължения:

 • транспортиране на болни в отделенията
 • помага при поддържането на добрата хигиена в отделението.

Изисквания към кандидите:

 • желание и мотивация за работа;
 • опит на подобна позиция е предимство;

Ние предлагаме:

 • трудов договор
 • работно облекло

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. 056/896276, 0887114412


Медицинска сестра в отделение по Ортопедия и травматология

УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Ортопедия и травматология".

Изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
 • Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
 • Професионален опит - предимство.

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.


Касиер

УМБАЛ "Дева Мария" търси да назначи касиер при следните условия:

Изисквания:

 • Средно икономическо образование
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация
 • Професионален опит като касиер – предимство
 • Добра компютърна грамотност
 • Английски език на добро работно ниво

Основни задължения:

 • Извършва касови операции в лева
 • Извършва безкасови платежни операции, банкови карти
 • Изготвя регулярни справки, свързани с извършваните дейности
 • Издава фактури

Ние Ви предлагаме:

 • Интересна и динамична работа
 • Конкурентно възнаграждение

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Начин за кандидатстване:

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.


Лекар със специалност по хирургия

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

 • Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по хирургия.
 • Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
 • При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12

отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова


Хигиенист

УМБАЛ Дева Мария обявява свободни работни места за длъжността "хигиенист" в отделение по Онкология.

Задължения:

 • поддържане на хигиената и дезинфекцията в болницата;
 • подпомага дейността на мед.сестра по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Месторабота Бургас; Постоянна работа; Пълно работно време

Изисквания към кандидите:

 • желание и мотивация за работа;
 • опит на подобна позиция е предимство;

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412