Кариера

Свободни работни позиции към 30.07.2018 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

Рентгенов лаборант
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията - рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция минимум 1 година.
- Умения за работа с рентгенова апаратура;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- Прави преглед на лекарски предписания, диагнози, направени изследвания.
- Поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите.
- Следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти.
- Прави снимка на третирана болна област на пациента и обработва филма.
- Въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки.
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина

Основни изисквания:

- Висше образование по образователно-квалификационна степен магистър по Медицина с призната специалност "акушерство и гинекология";
- Опит на подобна позиция минимум 2 години;
- Диплома по Фетална медицина;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Лекар специалист Вътрешни болести
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист "Вътрешни болести"

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.
-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Курс по инвазивна кардиология;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие;
- Добро възнаграждение.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Лекар със специалност "Педиатрия"/"Неонатология"
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист педиатър/неонатолог..

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "Педиатрия" или "Неонатология".
-Стаж като лекар педиатър или неанотолог.
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.


При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Лекар със специалност по хирургия
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "хирургия".
-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти


тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Стоковед
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Стоковед“.
Основни задължения:

- приемане и обработване на заявките;
- анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
- работа с фактури;
- следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните срокове на годност;
- изготвя справки и анализи за нуждите на ръководството; 
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността на звеното.

Изисквания:

- отлични умения за работа с компютър /Excel на високо ниво/;
- умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
- комуникативност и ангажираност към работата;
- способност за работа в динамична среда;
- инициативност и самоконтрол;
- работа със специализиран софтуер.

Фирмата предлага:
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
Помощник-фармацевт
Университетска многопрофирна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Помощник-фармацевт“.
Основни задължения:

- Съхранява, опакова и отпуска лекарствени продукти към отделенията и клиниките на болницата;
- Подрежда на получените в аптеката стоки и следи за правилното им съхранение;
- Подготвя документацията и изготвя справките, възложени от ръководството на болницата; 
- Следи за срока на годност на наличната в аптеката стока;
- Проверява периодично складовата наличност и дава предварителна заявка при изчерпване на наличните лекарства;
- Участва в инвентаризации и ревизии на наличните лекарства;
- Оформя документите по остойностяване на изпълнените заявки;
- Изпълнява всички други устни или писмени законни разпореждания на ръководителите си. 

Изисквания:

-Съответстващо фармацевтично образование;
-Опит в болнична аптека - предимство;
-Инициативност и комуникативност;
-Минимум 1 г. стаж по специалността;
-Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
-Способност за работа в динамична среда;
-Работа със специализиран софтуер.

Фирмата предлага:
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
Експерт логистика
Университетска многопрофирна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Експерт логистика“.

Изисквания за заеманата длъжност: 
-Отлични умения за работа с компютър / Excel на високо ниво/;
-Владеене на английски език е предимство;
-Отлични комуникативни умения;
-Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
-Комуникативност и ангажираност към работата;
-Способност за работа в динамична среда;
-Инициативност и самоконтрол;
-Работа със специализиран софтуер.

Задължения към кандидата:
-Приема и обработва заявки;
-Анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
-Работа с фактури;
-Следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните сроковете на годност;
-Изготвя допълнителни справки и анализи за нуждите на ръководството;
-Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността на звеното;


Фирмата предлага:
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
Санитар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободни работни места за длъжността "санитар".

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Ние предлагаме:
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Динамична работна среда с висока степен на отговорност; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор .

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Медицинска сестра в отделение по Онкология
Университетска балница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Онкология".

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Университетска балница "Дева Мария", кв. Ветрен.
Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 

Само одобрените по автобиография, придружена със снимка, ще бъдат поканени на интервю.
Координатор отдел "Пациентски грижи"
Координатор Отдел „Пациентски грижи“

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служители на позицията - Координатор отдел „Пациентски грижи“.

Основни изисквания:

* Висше образование степен бакалавър;
* Умения за работа с компютър;
* Владеене на английски/немски/руски език - предимство;
* Отлични комуникативни умения;
* Приветлива външност;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Вашите задължения:
*Координация и осъществяване на връзка между пациента и всички звена на болницата;
*Съдействие при запазване на час за преглед при специалисти;
*Съдействие при хоспитализация;
*Координация на целия престой на пациента в болницата, включващ
осигуряване на постоянна информация на близките на пациента за неговото състояние;
*Осигуряване на директна връзка между пациента/неговите близки с лекуващ лекар;
*Осигуряване на административно съдействие относно необходимите документи и помощ в попълването им, актуална информация за текуща сметка;
*Осигуряване и координиране на медицински транспорт от и до дома;

Ние предлагаме:
* Отлично възнаграждение и възможност получаване на бонуси при постигнати цели.
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Медицинска сестра в отделение по Неврология
Универсететска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по Неврология.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Универсететска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.
Регистратор
Университетска болница "Дева Мария" търси регистратор за работа на регистратура в кв. Ветрен, гр.Бургас

Изисквания към кандидатите: 
- владеенето на английски език - задължително;
- втори език-немски, руски /предимство/;
- лъчезарна и позитивна личност;
- умения за работа в екип;
- комуникативност;
- добри компютърни умения;
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели
- квалификационни курсове /предимство/.

Ние предлагаме:
- много добро възнаграждение;
- трудов договор;
- работа в млад и позитивен екип;
- униформа;
- модерна работна среда.

Очакваме прикачено СV
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“