Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 13.01.2020

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

 

 

Медицински секретар

Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме:
- целогодишна работа с трудов договор;
- млад екип и отлична работна среда;


Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412.

Рентгенов лаборант

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция предимство.
- Умения за работа с рентгенова апаратура /конвенционална рентгенография и компютърна томография/;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- извършва рентгенови изследвания и компютърна томография по лекарски предписания и под контрола на специалист „Образна диагностика ;
- поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите;
- следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти;
- прави компютърна томография /с или без контраст/;
- въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки;
- въвежда направления бланка МЗ-НЗОК от извършените изследвания в болничната система;
- поддържа складова наличност в отделението, прави заявки за консумативи;
- осъществява поддържка, дезинфекция и контрол за стерилността на ползваната при работа апаратура и инжекторите;
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение -1500 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в Клиника по Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- асистира при провеждането на ендоскопии;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение+ бонусна система;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Санитар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи санитари за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Ние предлагаме: 
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Статистик

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД - гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Статистик“.

Основни изисквания:
• Висше образование в сферата на Статистика, Финанси и/или друга специализирана квалификация.
• Отлични компютърни умения – MS Office, особено MS Excel, в т. ч. познаване и активно използване на различни функции, обработка, обобщаване, визуализация, валидация и проверка на данни, и др.
• Умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях.
• Отлични аналитични умения.
• Умения за работа с фокус върху детайлите.
• Умения за приоритизиране и работа в екип.
• Отлични комуникативни умения.
• Отлично владеене на английски език с цел изготвяне на справки и анализи на английски език.

Предимства:
• Професионален опит в областта на статистиката.


Функции и отговорности:
• Прилагане на статистическа методология, с цел подготвяне на информация за научни изследвания и статистически анализи.
• Използване на методи за събиране на информация и развиване на въпросници с техники, съгласно даден проект.
• Извършване на отчети с помощта на определени техники и методи. 
• Участие в разработване на математически теории или прилагане на статистически теории и методи, с цел събиране, организиране, тълкуване и обобщаване на цифрови данни, за предоставяне на полезна информация. 
• Разработване и тестване на експериментални проекти, техники и аналитични методи, и подготвяне на препоръки за тяхното прилагане.
• Анализ и тълкуване на статистическа информация.
• Описания на източници на информация, включително нейната надеждност и възможности за ползване.
• Представяне на цифрови данни чрез компютърни графики, схеми, таблици, доклади и други методи.
• Изследване на теории, като теория на вероятностите, с цел откриване на нови и усъвършенствани методи за получаване и оценка на цифрова информация.
• Разработване на статистическа методология.
• Даване на оценка за надеждността на източниците на информация, подреждане и преценяване на необработена информация, организиране на резултатите във вид, съобразен с компютърни анализи.
• Изследване, оценяване и докладване за приложението, полезността и правилността на статистическите методи, използвани за получаване и оценка на информация.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* трудов договор;
* работа в утвърдена компания, непрекъснато развиваща се и разширяваща своята дейност;
* възможност за професионална реализация и развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Лекар специализант по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Неврология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083.