АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МЦ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, ГР.БУРГАС

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЛИ ЛККЛ.

Необходими документи:

-амбулаторен картон, заверен от ОПЛ на пациента,с попълнени актуални данни за месторабота.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ.

Необходими документи:

-заявление от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

 

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Необходими документи:

-лична карта на пациента.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЗ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛ. КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ МУ ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи:,

- лична карта на пациента;

-писмено заявление попълнено лично от пациента или упълномощено от него лице, предоставило  нотариално заверено пълномощно.

Срок за отговор - до 7 дни от датата на входиране на съответното запитване в Дневника за входяща/изходяща кореспонденция на МЦ „Дева Мария“ ЕООД.

Цена на услугите:0.00 лева.