Университетска болница „Дева Мария“,

тел. 056 896262

 ХИРУРГИЯ

Хирург, детски хирург

доц. д-р Красимира Калинова

 

 18 септември

 

 ОРТОПЕДИЯ

Ортопед, детски ортопед

проф. д-р Борислав Владимиров

 

ортопед- травматолог

д-р Марин Бенкин

 

Oртопед-травматолог

проф. д-р Любен Стоков

  24 септември

 

 18 и 19 септември

 

 

 

 ЕНДОКРИННА

 ХИРУРГИЯ

 ендокринен хирург-

 доц. д-р Таньо Сечанов

  27 септември
     

 АНГИОЛОГИЯ, 

 КАРДИОЛОГИЯ

  Ангиолог, кардиолог

 д-р Светлин Цонев

 всеки работен ден
 УРОЛОГИЯ

 уролог

доц. д-р Цветин Генадиев

 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

гастроентеролози

д-р Димитър Петров

д-р Александър Маринов

 

 12 септември

 26 септември