Университетска болница „Дева Мария“,

тел. 056 896262

 ХИРУРГИЯ

Хирург, детски хирург

доц. д-р Красимира Калинова

 

  11 декември

 

 ОРТОПЕДИЯ

Ортопед, детски ортопед

проф. д-р Борислав Владимиров

 

ортопед- травматолог

д-р Марин Бенкин

 

Oртопед-травматолог

проф. д-р Любен Стоков

 

 

  

  18 и 19 декември 

 

 

 ЕНДОКРИННА

 ХИРУРГИЯ

 ендокринен хирург-

 доц. д-р Таньо Сечанов

 10 декември
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 акушер-гинеколог, урогинеколог

 д-р Стефан Бузалов

  18 декември 

 АНГИОЛОГИЯ, 

 КАРДИОЛОГИЯ

  Ангиолог, кардиолог

 д-р Светлин Цонев

 от 29 ноември до 3 декември
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

гастроентеролози

д-р Димитър Петров

д-р Александър Маринов