Анкетирани пациенти по отделенията за периода  24.02-28.02 

 1. Вашата възраст е: 40-90г
 2. Вие сте:  мъж   20%  жена   80%
 3. За кой път постъпвате в тази болница?

* за първи    30%          * за втори и повече      70%

 4. Защо предпочетохте Университетска болница „Дева Мария” ?  (може да се отбележи повече от 1 отговор)          

 * Насочен съм от лекар / болница   10%

 * Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук  35%

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура)  40%

 * По собствено решение съм тук 

 * Препоръка от познати   10%

 * Добри отзиви в интернет  5%

5. За кои от отделенията и клиники знаехте, че функционират в болницата?

* Отделение по акушерство и гинекология  30%

* Клиника по ортопедия и еднопротезиране 5%

* Образна диагностика 5%

* Неврология  10%

* Анестезиология и интензивно лечение

* Клиника по хирургия  10%

* Кардиология  15%

* Клиника по съдова хирургия  20%

* Клиника по урология 5%

* Вътрешни болести

6. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния;   100%

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина.

7. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? Моля, заградете.

 • Усмихнати и приветливи                                                                               ДА/НЕ 
 • Получих информацията, която поисках                                                       ДА/НЕ      
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                      ДА/НЕ

 100%  Позитивни отговори

8.Отношението  на лекарите към Вас е : Моля, заградете.

 • Лекарите ми обърнаха нужното внимание                                                       ДА/НЕ
 • Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние   ДА/НЕ  
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                           ДА/НЕ

 100%  Позитивни отговори

 9. Отношението на мед. сестрите към Вас е: Моля, заградете.

 • Грижовни и внимателни                                                                                     ДА/НЕ
 • Усмихнати и приветливи                                                                                    ДА/НЕ 
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                           ДА/НЕ

100%  Позитивни отговори

  10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра   25%                         * задоволителна  30%                  * лоша 

           * няма отговор   45%

   11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра  75%                         * задоволителна   5%                    * лоша 

          * няма отговор      20%

   12. Бихте ли ни препоръчали на Ваши близки при нужда?

* да 80%                     * нe                     * няма отговор  20%