Период на провеждане – 27.01. 2018 – 09. 02. 2018

 1. Възраст на анкетираните: 23 – 80 г.

 2. Вие сте:  мъж –20%  / жена –80%      

 3. За кой път постъпвате в тази болница?

* за първи –45%             * за втори и повече - 55%

 4. Защо предпочетохте Университетска болница „Дева Мария” ?

(може да се отбележи повече от 1 отговор)

 * Насочен съм от лекар / болница -15%

 * Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук -20%

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура) - 25%

 * По собствено решение съм тук - 40%

 * Препоръка от познати - 15%

 * Добри отзиви в интернет

5. В кое отделение бяхте?

* Гинекология и патологична бременност- 20%

* Клиника по ортопедия и еднопротезиране

* Образна диагностика

* Неврология - 10%

* Анестезиология и интензивно лечение

* Клиника по хирургия - 10%

* Кардиология - 20%

* Клиника по съдова хирургия - 30%

* Клиника по урология - 20%

* Вътрешни болести

6. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния; - 95%

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина- 5%

7. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? Моля, заградете.

Усмихнати и приветливи                                                 100%     ДА
Получих информацията, която поисках                         100%      ДА
Доволен/а съм от отношението към мен                        100%     ДА

8. Отношението  на лекарите към Вас е : Моля, заградете.

Лекарите ми обърнаха нужното внимание                      100%   ДА
Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние  100%   ДА
Доволен/а съм от отношението към мен                          100%   ДА

9. Отношението на мед. сестрите към Вас е: Моля, заградете.

Грижовни и внимателни                              100%                ДА
Усмихнати и приветливи                             100%               ДА
Доволен/а съм от отношението към мен   100%              ДА                                                     

10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра- 75%            * задоволителна- 20%        * лоша 5%

 11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра - 100%                        * задоволителна                       * лоша

12. Моля, дайте оценка на престоя си в УМБАЛ „Дева Мария” от 1 до 5 звезди, като 5 е  най-високо.

Оценка 5 звезди –80%         

Оценка 4 звезди –20%