Общоболнична анкета

  03-07.12

 1. Вашата възраст е: 46-85г.
 2. Вие сте:  мъж   50%   Жена   50%

3. За кой път постъпвате в тази болница

* за първи    70%

     * за втори и повече      30%

 4. Защо предпочетохте Университетска болница „Дева Мария” ?

(може да се отбележи повече от 1 отговор)  

 * Насочен съм от лекар / болница   60%

 * Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура)  20%

 * По собствено решение съм тук  20%

 * Препоръка от познати

 * Добри отзиви в интернет

5. В кое отделение бяхте?

* Гинекология и патологична бременност

* Клиника по ортопедия и еднопротезиране

* Образна диагностика

* Неврология  20%

* Анестезиология и интензивно лечение

* Клиника по хирургия

* Кардиология  80%

* Клиника по съдова хирургия

* Клиника по урология

* Вътрешни болести

6. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния;   100%

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина.

7. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? Моля, заградете.

 • Усмихнати и приветливи                                                                               ДА/НЕ 
 • Получих информацията, която поисках                                                       ДА/НЕ      
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                      ДА/НЕ

 100%  Позитивни отговори

8.Отношението  на лекарите към Вас е : Моля, заградете.

 • Лекарите ми обърнаха нужното внимание                                                       ДА/НЕ
 • Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние   ДА/НЕ  
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                           ДА/НЕ

 100%  Позитивни отговори

 9. Отношението на мед. сестрите към Вас е: Моля, заградете.

 • Грижовни и внимателни                                                                                     ДА/НЕ
 • Усмихнати и приветливи                                                                                    ДА/НЕ 
 • Доволен/а съм от отношението към мен                                                           ДА/НЕ

100%  Позитивни отговори

  10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра                            * задоволителна                       * лоша 

    90%                                                  10%

     

   11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра                           * задоволителна                       * лоша  

    100%

   

   12. Бихте ли ни препоръчали на Ваши близки при нужда?

 

* да     100%                                                                      * нe

 

Екипът на УМБАЛ „Дева Мария” ЕООД  Ви благодари за отделеното време!

 

Вашето мнение е важно за нас!