Период на провеждане – 03. 12. 2018 – 07. 12. 2018

 

      1. Вашата възраст е: 25 – 35г.

      2. За кой път постъпвате в тази болница?

* за първи                                                           * за втори и повече  - 100%

      

3. Защо предпочетохте да родите в Университетска болница „Дева Мария” ?

(може да се отбележи повече от 1 отговор)

* Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук  - 80%

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура) – 20%

     4. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния; - 100%

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина.

     6. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? 100% да

  • Усмихнати и приветливи                                                                                     ДА/НЕ
  • Получих информацията, която поисках                                                             ДА/НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                               ДА/НЕ

      7. Отношението  на лекарите към Вас е : 100% да

  • Лекарите ми обърнаха нужното внимание                                                       ДА/НЕ
  • Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние   ДА/НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                              ДА/НЕ

8. Отношението на акушерките към Вас е: 100% да

  • Грижовни и внимателни                                                                                      ДА/НЕ
  • Усмихнати и приветливи                                                                                    ДА/ НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                               ДА/НЕ                                    
  • Получих необходимите грижи  и внимание по време на раждането                  ДА/НЕ

      9. Получихте ли необходимата информация от отделението по Неонатлогия?      ДА

     10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра    100%                        * задоволителна                       * лоша   

     11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра    95%                       * задоволителна    5%               * лоша     

     12. Бихте ли препоръчали родилното отделение на униерситетска болница “Дева Мария” на Ваши близки при нужда?

* да      100%                                                                     * нe

 

Екипът на УМБАЛ „Дева Мария” ЕООД  Ви благодари за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!