Период на провеждане – 09. 02. 2018 – 20. 02. 2018

 

 1. Възраст на анкетираните: 25 – 35 г.

 2. За кой път постъпвате в тази болница?

* за първи - 83%                    * за втори и повече - 17%                  

 3. Защо предпочетохте Университетска болница „Дева Мария” ?

(може да се отбележи повече от 1 отговор)         

 * Насочен съм от лекар / болница – 42%

 * Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук –58%

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура) –8%

 * По собствено решение съм тук  –8%

 * Препоръка от познати

 * Добри отзиви в интернет

4. В кое отделение бяхте?

* Родилно отделение - 100%    

* Неонатология

5. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния;  100%    

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина и грижа за състоянието ми.

 

7. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? Моля, заградете.

Усмихнати и приветливи                                          92%      ДА
Получих информацията, която поисках                  8%        НЕ
Доволен/а съм от отношението към мен                 92%      ДА

8. Отношението  на лекарите към Вас е : Моля, заградете.

Лекарите ми обърнаха нужното внимание   -12 100%    ДА
Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние  -100%  ДА
Доволен/а съм от отношението към мен   -100%       ДА

9. Отношението на мед. сестрите към Вас е: Моля, заградете.

Грижовни и внимателни   - 100%       ДА
Усмихнати и приветливи  - 100%       ДА
Доволен/а съм от отношението към мен  100%    ДА                                                      

 10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра - /50%        * задоволителна - /50%      * лоша- 0

 11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра  - 100%                * задоволителна                    * лоша

 12. Моля, дайте оценка на престоя си в УМБАЛ „Дева Мария” от 1 до 10, като 10 е    най-високо

Оценка 5 звезди –92%             

Оценка 4 звезди – 8%