Период на провеждане – 24. 02. 2019 –28. 02. 2019

      1. Вашата възраст е: 19-34г.

      2. За кой път постъпвате в тази болница?

* за първи           70%                                                * за втори и повече  30%

      3. Защо предпочетохте да родите в Университетска болница „Дева Мария” ?

(може да се отбележи повече от 1 отговор)

 * Насочен съм от лекар / болница   10% от 100%

 * Лекарят, който исках да ме лекува,  работи тук  80% от 100%

 * Заради материалната база (добри условия, добра апаратура)  50% от 100%

 * По собствено решение съм тук  20% от 100%

 * Препоръка от познати   15% от 100%

 * Добри отзиви в интернет 

     4. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

     * Без никакви пречки и забавяния;  95%

     * Бавно, защото процедурата е дълга;

     * Бавно, без причина. 5%

     6. Какво е мнението Ви за обслужването на регистратура? 100% да

  • Усмихнати и приветливи                                                                                     ДА/НЕ
  • Получих информацията, която поисках                                                             ДА/НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                               ДА/НЕ

      7. Отношението  на лекарите към Вас е : 100% да

  • Лекарите ми обърнаха нужното внимание                                                       ДА/НЕ
  • Получих  исканата от мен  информация за здравословното ми състояние   ДА/НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                              ДА/НЕ

8. Отношението на акушерките към Вас е: 100% да

  • Грижовни и внимателни                                                                                      ДА/НЕ
  • Усмихнати и приветливи                                                                                    ДА/ НЕ
  • Доволна съм от отношението към мен                                                               ДА/НЕ                                     
  • Получих необходимите грижи  и внимание по време на раждането                  ДА/НЕ

      9. Получихте ли необходимата информация от отделението по Неонатлогия?      ДА

     10. Болничната храна според Вас е:

          * много добра    85%                        * задоволителна    15%                   * лоша         

     11. Хигиената в болницата според Вас е:

          * много добра    90%                       * задоволителна    10%               * лоша  

     12. Бихте ли препоръчали родилното отделение на униерситетска болница “Дева Мария” на Ваши близки при нужда?

* да      100%                                                                     * нe