В Кардиологично отделение на болницата има разкрит Сектор за инванзивна кардиология, който може да осъществява диагностични и терапевтични процедури.  Това се отнася предимно за пациенти със стенокардия и остър миокарден инфаркт. 

В сектора е внедрен ангиографски апарат Innova на General Electric Healthcare, един от най-добрите апарати в света на инвазивната кардиология. Апаратът представлява FFR система (Fractional Flow Reserve), служеща за функционална оценка на коронарни стенози. Новото при него е, че това не се извършва с водач, както е при всички останали апарати, а с микрокатетър.  Новата методика позволява по-точна и бърза оценка на стенозите на коронарните артерии при по-висок процент успеваемост и с по-малък риск за пациента.  Апаратът е въведен в САЩ през 2014 г, а в Европа – година по-късно. През 2016 г. университетска болница "Дева Мария" вече разполага с него и става първата болница в Бургаска област, оборудвана с FFR апарат с микрокатетърна технология в Бургаска област.

Инвазивните процедури се осъществяват като рутинна практика  доста отдавна на други места по света. Голям брой  проучвания доказаха, че това е най-ефикасният метод за лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт и единствен метод на лечение при  пациенти с кардиогенен шок.