Общоболнична анкета

1. Вашата възраст е

2. За кой път постъпвате в тази болница?

3. Как избрахте болницата, в която се лекувате?

4. Защо израхте Университетска болница "Дева Мария"?

5. Насочен ли сте от лекар за лечение в Университетска болница "Дева Мария"?

6. Запознати ли сте с правата си като пациент?

7. Когато мислите, че се нарушават правата Ви, чувствате ли неудобство да изразите това?

8. Трябва ли, според Вас, правилото "клиентът винаги има право" да важи и в болницата?

9. Как преценявате процедурата по приемането Ви?

10. Какво е мнението Ви за обслужването на рецепция?

11. Колко време, след приемането в болницата Ви посети лекуващия лекар?

12. Отношението на лекарите към Вас е

13. Получавате ли редовна информация от лекуващите лекари за Вашето състояние?

14. Как определяте обслужването от мед. сестрите, грижещи се за Вас?

15. Достатъчно бързо ли се отзоваваше мед. персонал на вашите повиквания?

16. Съществува ли, според Вас, равнопоставеност на пациентите в болницата?

17. Налагало ли се е да си купувате лекарства за лечението Ви в болницата

18. От къде получихте информация за Университетска болница"Дева Мария"?

19. Бихте ли препоръчали Университетска болница"Дева Мария" на Ваши близки?

20. За кои от изброените отделения знаете, че работят в Университетска болница "Дева Мария"

21. Какво е мнението Ви за болничната храна?

22. Какво мислите за престоя и лечението Ви в болницата?